Pradžia EN

Konkursų rezultatai

Tyrėjų išvykų paraiškų, gautų 2017 m. spalio 16 d. – spalio 25 d., konkurso rezultatai

Nuo 2017 m. spalio 16 d. iki spalio 25 d.  gautos 3 paraiškos tyrėjų išvykų išlaidoms kompensuoti. 2017 m. spalio 27 d. vykusiame posėdyje iš pateiktų paraiškų tinkamomis finansuoti pripažintos visos trys paraiškos. Išvykų išlaidų kompensavimui buvo skirta 2379,99 Eur.

Tyrėjų išvykų paraiškų, gautų 2017 m. rugsėjo 26 d. – spalio 15 d., konkurso rezultatai

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. iki spalio 15 d.  gautos 7 paraiškos tyrėjų išvykų išlaidoms kompensuoti. 2017 m. spalio 16 d. vykusiame posėdyje iš visų pateiktų paraiškų tinkamomis finansuoti pripažintos visos septynios paraiškos. Išvykų išlaidų kompensavimui skirta 4351,45 Eur.

Tyrėjų išvykų paraiškų, gautų 2017 m. rugpjūčio 18 d. – rugsėjo 25 d., konkurso rezultatai

2017 m. rugpjūčio 18 d. – rugsėjo 25 d.  gautos 7 paraiškos tyrėjų išvykų išlaidoms kompensuoti. 2017 m. rugsėjo 26 d. vykusiame posėdyje iš visų pateiktų paraiškų tinkama finansuoti pripažinta viena paraiška, kurios išlaidų kompensavimui skirta 426,68 Eur.

Atkreipiame dėmesį, kad nefinansuotinomis pripažintos paraiškos gali būti tikslinamos ir teikiamos pakartotinai. 

Prašymų, gautų 2017 m. liepos 20 d. – 2017 m. rugpjūčio 28 d., konkurso rezultatai

2017 m. liepos 20 d. – 2017 m. rugpjūčio 28 d. gauta 11 prašymų finansuoti užsienio partnerių vizitus. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti 9. Pagal šiuos prašymus vyksiantiems vizitams finansuoti iš viso skirta 5345 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad nefinansuotinais pripažinti prašymai gali būti tikslinami ir teikiami pakartotinai. 

Prašymų, gautų 2017 m. birželio 9 d.–2017 m. liepos  21  d., konkurso rezultatai

2017 m. birželio 9 d. – 2017 m. liepos 21 d. gauti 6 prašymai finansuoti užsienio partnerio vizitą.  Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažinti 3. Pagal šiuos prašymus vyksiantiems vizitams finansuoti iš viso skirta 1569 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad nefinansuotinais pripažintus prašymai gali būti tikslinami ir teikiami pakartotinai.