Pradžia EN

Lyčių lygybė

Lyčių lygybės skatinimas yra prioritetinė mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ sritis. Siekdama efektyviai taikyti lyčių lygybės principą, Europos Komisija (EK) programos dalyviams taiko griežtesnius reikalavimus.

Lyčių lygybės planas  

Būtina dalyvavimo programoje sąlyga – oficialūs institucijų lyčių lygybės planai (angl. gender equality plans) ir įrodymai, kad jie yra įgyvendinami. Lyčių lygybės planas yra laikomas pareiškėjų tinkamumo kriterijumi ir taikomas visoms Europos Sąjungos valstybių narių bei asocijuotų šalių viešojo sektoriaus įstaigoms, mokslinius tyrimus vykdančioms ar aukštojo mokslo institucijoms (tarp jų ir privačioms).

Teikiant paraišką yra pildoma deklaracija, kurioje nurodoma, ar atstovaujama institucija turi lyčių lygybės planą. Planas turi tenkinti visus minimalius procedūrinius deklaracijos reikalavimus, apimančius šio plano tvirtinimą ir skelbimą, žmogiškųjų išteklių planą ir jo laikymąsi, duomenų apie lyčių lygybę kaupimą ir analizę bei mokymus lyčių lygybės tema. Lyčių lygybės planą būtina turėti dotacijos sutarties pasirašymo metu.

 

 

 

 

Lyčių aspekto įtraukimas į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį   

Tai – naujas reikalavimas paraiškoje, kurio laikantis mokslinių tyrimų ir inovacijų metodologijos aprašyme turi būti įtrauktas lyčių aspektas (išskyrus atvejus, kai darbo programoje tiksliai nurodyta, kad lyčių aspekto įtraukimas į mokslinius tyrimus konkrečiai temai yra neaktualus).

Vertinant paraiškos pažangumą (angl. excellence), lyčių aspekto įtraukimas į mokslinių tyrimų turinį yra laikomas kriterijumi, lemiančiu finansavimo skyrimą (angl. award criterion).

Lyčių pusiausvyra  

Formuojant tyrėjų komandą svarbu atsižvelgti į lyčių pusiausvyrą, nes esant vienodiems paraiškų vertinimo rezultatams, sprendimą dėl paraiškų reitingavimo ir finansavimo skyrimo gali lemti projekte dalyvaujančių mokslininkų, pateiktų paraiškos tyrėjų lentelėje (angl. researchers table), lyčių pusiausvyra (angl. ranking criterion for ex aequo proposals).

Naudinga informacija:

Klausimus dėl lyčių lygybės nuostatų galite pateikti RTD-GENDERINRESEARCH@ec.europa.eu

Daugiau informacijos suteiks NCP.