Pradžia EN

JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“

Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas kultūros paveldo srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą.

Lietuvos mokslo taryba šioje iniciatyvoje dalyvauja nuo 2010 m. Ji administruoja  ir finansuoja savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas.

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

Dalyvavimas ir finansavimas

Tarptautinės paraiškos teikiamos pagal programos kvietimą ir nustatytas taisykles.

Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių. Tarptautinės paraiškos teikiamos kvietimą koordinuojančiai institucijai programos paraiškų teikimo sistemoje. Kiekviena kvietime dalyvaujanti šalis gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.

Ilgiausia galima projektų trukmė – iki 3 metai.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį vertinimą organizuoja programą administruojanti institucija.

Finansuojamų projektų dokumentų formos:


Lietuvoje informaciją apie programą teikia programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė, tel. (+370) 676 14 629, e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt.