Pradžia EN

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) komisija yra nuolatinė Lietuvos mokslo tarybos komisija, nagrinėjanti Lietuvos institucijų planus dalyvauti tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrose bei su mokslinių tyrimų infrastruktūromis susijusius klausimus. Komisija taip pat rengia Lietuvos MTI kelrodį.

MTI komisijos narius tvirtina Lietuvos mokslo taryba: keturis narius siūlo Gamtos ir technikos mokslų komitetas, 3 – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, 2 – Lietuvos mokslų akademija. Komisiją sudaro 9 nariai:

  • Arūnas Poviliūnas (komisijos pirmininkas)
  • Vladas Vansevičius (komisijos pirmininko pavaduotojas)
  • Jūras Banys
  • Albertas Bitinas
  • Arūnas Krotkus
  • Algis Krupavičius
  • Edmundas Kuokštis
  • Rūta Petrauskaitė
  • Virginijus Šikšnys

MTI komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 


Komisijos darbą administruoja vyr. specialistė dr. Milda Jodinskienė tel. (8 5) 210 7394, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt