Pradžia EN

Darbo užmokestis

Informacija apie Lietuvos mokslo tarybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informacijai iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

  Pirmininko, sekretorės ir Tarybos narių Valstybės tarnautojų  Dirbančių pagal darbo sutartį
2018 m.
I ketvirtis
2017 m.
IV ketvirtis
III ketvirtis
II ketvirtis
I ketvirtis
2016 m.
IV ketvirtis
III ketvirtis
II ketvirtis
I ketvirtis  
2015 m.
IV ketvirtis
III ketvirtis
II ketvirtis
I ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis
III ketvirtis
II ketvirtis
I ketvirtis
2013 m.
IV ketvirtis