Pradžia EN

2014 m. Lietuvos atstovų veiklų valdymo komitetuose posėdžių ataskaitos

Biomedicina ir molekuliniai biomokslai

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
BM1105 R. Verkauskienė, LSMU Nepateikta
BM1201 K. Malakauskas, LSMU PDF
BM1201 Ž. Gudlevičienė, VU OI PDF
BM1202 A. Pivoriūnas, IMC PDFPDF
BM1203 I. Meškienė, VU Nepateikta
BM1204 A. Šileikis, VU PDF
BM1204 G. Barauskas, LSMU PDF
BM1205 G. Valušis, FTMC PDF
BM1208 V. Kučinskas, VU PDF
BM1306 I. Ulozienė, LSMU Nepateikta

 

Chemija, molekuliniai mokslai, technologijos 

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CM0901 S. Asadauskas, FTMC PDF
CM1001 J. Sereikaitė, VGTU PDF
CM1101 J. Liesienė, KTU PDF
CM1101 A. Ramanavičius, VU PDF
CM1106 R. Navakauskienė, VU PDF
CM1301 J. Tamulienė, VU PDF
CM1302 J. Barkauskas, VU PDF
CM1307 J. Šarlauskas, VU BchI PDF

 

Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos vadyba 

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
ES0901 J. Kriaučiūnienė, LEI PDF 
ES0907 M. Stančikaitė, GTC GGI Nepateikta
ES1003 A. Razinkovas-Baziukas, KU Nepateikta
ES1105 J. Kasperovičienė, GTC BI  PDF 
ES1105 R. Pilkaitytė, KU PDF
ES1202 J. Dvarionienė, KTU; PDF
ES1202 M. Rimeika, VGTU Nepateikta
ES1206 G. Stankūnavičius, VU Nepateikta
ES1403 J. Šiugždaitė, LSMU VA PDF
ES1403 R. Rutkaitė, KTU PDF 

 

Maistas ir žemės ūkis 

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FA0904 R. Rutkaitė, KTU PDF
FA1001 D. Leskauskaitė, KTU Nepateikta
FA1005 G. Alenčikienė, KTU  Nepateikta
FA1005 J. Liobikas, LSMU PDF
FA1102 D. Ribikauskienė, LSMU GI Nepateikta
FA1104 Ž. Lukšienė, VU TMI Nepateikta
FA1201 R. Nainienė, LSMU GI PDF
FA1202 A. Šipalienė, KTU Nepateikta
FA1203 I. Šaulienė, ŠU Nepateikta
FA1302 V. Juškienė, LSMU GI PDF
FA1306 K. Ložienė, GTC BI PDF

 

Miškai, jų produktai ir paslaugos 

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FP1001 E. Petrauskas, ASU Nepateikta
FP1004 A. Baltrušaitis, KTU Nepateikta
FP1006 K. Ukvalbergienė, KTU Nepateikta
FP1102 S. Markovskaja, GTC BI PDF
FP1103 A. Pliūra, LAMMC MI  PDF
FP1103 V. Lygis, GTC BI PDF
FP1104 E. Jurkonis, VGTU PDF, PDF
FP1201 D. Mizaraitė. LAMMC, MI PDFPDF
FP1202 D. Danusevičius, ASU  Nepateikta
FP1202 V. Baliuckas, LAMMC MI Nepateikta
FP1203 J. Radušienė, GTC BI PDF
FP1203 O. Belova, LAMMC MI PDF
FP1204 R. Žalkauskas, ASU PDF
FP1206 J. Motiejūnaitė, GTC  PDF
FP1206 G. Brazaitis, ASU PDF
FP1207 M. Kavaliauskas, ASU PDF
FP1301 L. Sadauskienė, LAMMC MI PDF
FP1303 M. Škėma, LAMMC MI PDF
FP1305 A. Aučina, VU PDFPDF
FP1306 G. Juodeikienė, KTU Nepateikta

 

Informacijos ir komunikacijos technologijos 

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IC1002 R. Maskeliūnas, KTU PDF
IC1103 R. Šeinauskas, KTU PDF
IC1201 V. Giedrimas, ŠU PDFPDF
IC1202 G. Daunys, ŠU PDFPDF
IC1207 T. Krilavičius, BPTI PDFPDF
IC1208 R. Grigalaitis, VU Nepateikta
IC1303 R. Damaševičius, KTU PDF; PDF
IC1304 S. Japertas, KTU PDF
IC1305 R. Čiegis, VGTU PDF, PDF; PDF
IC 1305 A. Lančinskas, VU MII PDF

 

Individai, visuomenė, kultūra, sveikata 

Veiklos Nr Atstovai, institucijos Ataskaita
IS0907 E. Markūnienė, LSMU ligoninė VšĮ Kauno klinikos Nepateikta
IS1103 L. Šumskas, LSMU  Nepateikta
IS1103 D. Bartušienė, VDU Nepateikta
IS1106 A. Laurinavičius, VU PDF
IS1201 E. Gefenas, VU PDF
IS1202 E. Butkevičienė, KTU PDF
IS1202 I. Bučiūnienė, ISM VEU PDF
IS1203 T. Kavaliauskas, VDU PDF
IS1206 V. Pilinkaitė-Sotirovič, LSTC PDF
IS1207 V. Nakrošis, VU PDF
IS1208 I. Balčiūnienė, VDU PDF
IS1210 A. Jurgutis, KU Nepateikta
IS1210 R. Erentaitė, MRU PDF
IS1302 I. Česnienė, VU; PDFPDF
IS1302 A. Liausėdas, Rokiškio psichiatrijos ligoninė Nepateikta
IS1303 L. Ambrozaitytė, VU Nepateikta
IS1304 B. Mikulskienė, MRU Nepateikta
IS1307 K. Šapoka, LKTI PDF
IS1308 G. Aleknonis, MRU Nepateikta
IS1308 R. Matkevičienė, VU PDF
IS1310 A. Walter, VU PDF
IS1311 A. Maslauskaitė, VDU  PDFPDF
IS1311 A.V. Matulionis, LSTC PDF
IS1402 G. Rapolienė, VU PDF
IS1402 S. Mikulionienė, MRU PDF
IS1404 E. Macevičiūtė, VU PDF
IS1404 D. Janavičienė, VU PDF

 

Medžiagos, fizika ir nanomokslai 

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
MP1006 E. Norvaišas, VU PDF
MP1102 A. Dementjev, FTMC FI PDF
MP1103 D. Milčius, LEI PDF
MP1105 R. Milašius, KTU PDF
MP1106 M. Milieška, LEI PDF
MP1202 A. Kareiva, VU Nepateikta
MP1204 A. Krotkus, FTMC PDF
MP1205 R. Petruškevičius, FTMC PDF
MP1205 S. Tamulevičius, KTU PDF
MP1206 A. Ragaišienė, KTU Nepateikta
MP1208 P. Bogdanovičius, VU PDF
MP1301 G. Juodžbalis, LSMU PDF
MP1301 S. Stanys, KTU Nepateikta
MP1302 G. Tamulaitis, VU PDF
MP1305 A. Džiugys, LEI PDF
MP1306 J. Macutkevič, VU PDF
MP1307 V. Kažukauskas, VU PDFPDF
MP1307 J.V. Gražulevičius, KTU PDF
MP1308 L. Marcinauskas, KTU PDF
MP1308 Š. Bagdzevičius, VU PDF
MP1401 G. Račiukaitis, FTMC FI PDF
MP1403 Tomašiūnas, VU PDF

 

Tarpdalykinė sritis

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TD0905 D. Matulis, VU BtchI Nepateikta
TD0905 V. Petrikaitė, VU BtchI Nepateikta
TD1002 V. Snitka, KTU Nepateikta
TD1007 R. Vaišnoras, LEU Nepateikta
TD1103 S. Lukoševičius, LSMU Nepateikta
TD1104 S. Šatkauskas, VDU PDF
TD1104 G. Saulis, FTMC PFI Nepateikta
TD1107 P. Baltrėnas, VGTU PDF
TD1203 P.R. Venskutonis, KTU Nepateikta
TD1204 R. Rotomskis, VU OI Nepateikta
TD1206 G. Šliuževičienė, LSMU Nepateikta
TD1207 J. Žilinskas, VU PDF
TD1207 M. Ažubalis, KTU PDF
TD1208 V. Grigaitienė, LEI PDF
TD1209 S. Olenin, KU Nepateikta
TD1303 A. Paulauskas, VDU Nepateikta
TD1304 S. Marcinkonis, Vilniaus Kolegija PDF
TD1308 G. Tautvaišienė, VU TFAI PDF
TD1309 E. Celiešienė, LDUK PDF
TD1401 G. Tamulaitis, VU PDF

 

Strateginė mokslo politikos sritis

TN1201          V.Šidlauskienė, ŠU                                                                PDF                
TN1201          D. Šatkovskienė, VU                                                                PDF

 

Transportas ir urbanistika

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TU1104 L. Šeduikytė, KTU Nepateikta
TU1201 L. Baležentienė, ASU PDF
TU1203 I. Matijošaitienė, KTU PDF
TU1204 A. Kaklauskas, VGTU PDF
TU1205 R. Norvaišienė, KTU PDF, PDF
TU1207 V. Gribniak, VGTU Nepateikta
TU1306 A. Skaržauskienė, MRU PDFPDF
TU1403 R. Bliūdžius, KTU PDF
TU1404 E. Smetonaitė, KTU ASI PDF