Pradžia EN

„Europos horizonto“ kvietimai

Europos mokslo taryba (ERC)
ERC dotacija įsitvirtinantiems (ERC-2021-AdG) – paraiškos priimamos iki rugpjūčio 31 d.

Daugiau apie kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir reikalavimus – ERC svetainėje.

Planuojate teikti ERC AdG paraišką? Jus pakonsultuos ERC NCP – susisiekite su Aurelija Povilaike (tel. 8 608 90639, e. p. aurelija.povilaike@lmt.lt) arba dr. Sauliumi Marcinkoniu (tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt). 

 

Marie Skłodowska-Curie veiklos (MSCA)
Paraiškas galima teikti iki spalio 12 d.

Paskelbti Marie Skłodowska-Curie veiklos (MSCA) kvietimai. 

Daugiau informacijos – šios veiksmų grupės tinklalapyje.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos šių veiklų  NCP dr. Viktoru Mongirdu (tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt)

 
Veiksmų grupė „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė"
Paraiškas galima teikti iki spalio 7 d.

Paskelbti veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ (angl. Culture, Creativity and Inclusive Society) kvietimai teikti paraiškas.

Kvietimų sąrašas pagal tematikas (šios veiksmų grupės tinklalapyje).

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos „Kultūros, kūrybiškumo ir įtraukios visuomenės“ veiksmų grupės NCP Gintauta Žemaitienė (tel. 8 608 90645, e. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt) arba Laura Kostelnickienė (tel. 8 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt).

Veiksmų grupė „Sveikata"
Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 21 d.

Paskelbti veiksmų grupės „Sveikata“ (angl. Health) kvietimai teikti paraiškas.

Daugiau informacijos – veiksmų grupės „Sveikata“ tinklalapyje.

Planuojate teikti paraišką ir reikia konsultacijos? Susisiekite su šios veiksmų grupės NCP Sigita Bagdoniene (tel. 8 608 90647, e. p. sigita.bagdoniene@lmt.lt) arba dr. Živile Ružele (tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt).

Veiksmų grupė „Maistas, bioekonomika, gamtiniai ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“
Paraiškas galima teikti iki spalio 6 d.

Paskelbti veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtiniai ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ (angl. Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment) kvietimai teikti paraiškas.

Daugiau informacijos – šios veiksmų grupės tinklalapyje.

Planuojate teikti paraišką? Jus pakonsultuos šios veiksmų grupės NCP Irena Kuzminskiene (tel. 8 608 90644, e. p. irena.kuzminskiene@lmt.lt) arba dr. Viktoru Mongirdu (tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt).

Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra (Widening + ERA)
Paraiškas ERA konkursams galima teikti iki rugsėjo 23 d.

Daugiau apie  ERA kvietimų teikti paraiškas sąlygas ir reikalavimus – finansavimo ir paraiškų konkursų portale.

Planuojate teikti paraiškas? Susisiekite su šios srities NCP Asta Aleksandravičiene (tel. 8 676 18297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt). 

Klauskite