Pradžia EN

Ekspertinė veikla

Lietuvos mokslo tarybą ekspertinę veiklą vykdo nuo jos įkūrimo 1991 metais. Taryba kviečiasi ekspertus vertinti mokslinių tyrimų paraiškas, ataskaitas, projektus, kitus dokumentus. Taryba taip pat teikia išvadas apie teisės aktų mokslo plėtrai, rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais, atlieka ekspertines funkcijas svarstant šalies mokslo klausimus, dalyvauja darbo grupėse mokslo klausimams spręsti valstybės ir tarptautiniu mastu.

Taryba organizuoja Lietuvoje vykdomos mokslo (meno) veiklos vertinimą, mokslo doktorantūros vertinimą, meno doktorantūros vertinimą, teikia išvadas dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų teisės vykdyti doktorantūrą, vertina ilgalaikes institutų programas, rengia šalies mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį, atlieka kitą ekspertinė veiklą, organizuodama atstovavimą tarptautinėse organizacijose, stiprindama Lietuvos mokslo tarptautinius ryšius. Daugiausiai ekspertų darbo pasitelkiama vertinant konkursams teikiamas paraiškas, finansuotų mokslinių tyrimų ataskaitas.

Ekspertams iš užsienio pritraukti Taryba bendradarbiauja su Norvegijos mokslo taryba, Suomijos akademija, kitų šalių ekspertinėmis institucijomis. Siekdamos plėtoti bendrą Baltijos regiono mokslo pažangą 2015 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo tarybos pasirašė susitarimą stiprinti mokslo mokslinių tyrimų vertinimą, gerinti mokslo ir mokslinių rezultatų komunikaciją, mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtrą.