Pradžia EN

Analizės, studijos, tyrimai, leidiniai

Technologinės plėtros priemonės (2012 m. ir 2015 m. kvietimų) įžvalgos. Priemonės paskesnysis (ex post) vertinimas (parengta 2017 m.)

2012–2014 metų institucijų vertinimo rezultatai. Neįskaityti mokslo straipsniai (parengta 2016 m.)

Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita (parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma)

Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma) 

Lietuvos mokslo tarybos veiklos vertinimo ataskaitos išvados ir rekomendacijos (parengta 2014 m.)

Lietuvos mokslo tarybos veiklos vertinimo ataskaita (parengta 2014 m., dokumentas anglų kalba)

Lietuvos mokslo taryba: 2011–2012 – naujo dešimtmečio pradžia (dokumentas anglų kalba)

Studija „Aukštųjų mokyklų valdymo, kai jų aukščiausiosios institucijos – tarybos – daugumą sudaro socialiniai partneriai, modelio projektas“ (Parengta 2005 m.) 


Aukščiau pateikti .PDF dokumentai yra atidaromi nemokama "Adobe Reader" programa.