Pradžia EN

Parama akademinėms asociacijoms

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų veiklą. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionalių būdų joms išspręsti. Parama akademinėms asociacijoms teikiama nuo 2009 m. Detalesnė informacija apie ankstesnių metų paramos akademinėms asociacijoms konkursus ir jų rezultatus pateikiama čia.

Parama gali būti skirta:

  • mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui;
  • akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimui internete;
  • tarptautinei akademinės asociacijos veiklai (parama narystės tarptautinėje organizacijoje mokesčiui sumokėti teikiama tik tuo atveju, jeigu Lietuvos asociacijos narystė tarptautinėje organizacijoje svarbi šalies mokslo ir studijų sistemos veiklai).

Su parama susiję dokumentai:


Informaciją teikia Jolanta Paunksnienė, tel. 8 676 18422, e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.)